[Trac_gajim-plugins] [Gajim Plugins] #102: Why Kids Love Electric

Gajim Plugins trac at gajim.org
Tue Mar 31 00:04:33 CEST 2015


#102: Why Kids Love Electric
-------------------------------------+-------------------------------------
Reporter: MargieSteinfeld      |    Owner:
  Type: task           |   Status: new
Priority: minor           |  Component:
Keywords: pomiary elektryczne    | PluginsTranslationsPlugin
 wrocław elektromartinex pomiary  | Blocked By: 1983
 elektryczne wrocław        |
Blocking:              |
-------------------------------------+-------------------------------------
\
\
 Projektowanie oraz wykonanie instalacji elektrycznej jest zadaniem
 niełatwym. Instalacja taka musi być przede wszystkim bezpieczna dla
 otoczenia. W przypadku instalacji elektrycznej montowanej w domu musi być
 ona przygotowana na różnego rodzaju nieprzemyślane zachowania na przykład
 ze strony dzieci. Z kolei instalacje przemysłowe powinny być przystosowane
 na wszelkiego rodzaju wypadki przy pracy i nieprzewidziane zdarzenia
 losowe.

 Instalacje elektryczne oraz pomiary elektryczne, to sprawy nierozłączne.
 Pomiary w instalacjach elektrycznych są konieczne ze względów
 bezpieczeństwa. Pomiary elektryczne dają możliwość na uzyskanie informacji
 na temat stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych.
 Zagwarnatowanie pożądanego ich stanu jest gwarantem właściwej i
 bezpiecznej pracy. Pomiary elektryczne wykonuje się zarówno od razu po
 instalacji urządzeń jak i w trakcie ich użytkowania. Wyniki jakie
 otrzymuje się podczas pomiarów dają możliwość na dokonywanie decyzji co do
 napraw instalacji oraz jej dalszej eksploatacji.

 Pomiary elektryczne możemy podzielić na kilka zasadniczych grup. Pierwszą
 są te, które wykonywane są już u wytwórcy urządzenia. Ich celem jest
 zagwarantowanie, iż urządzenia wytworzone są zgodne z projektem oraz
 obowiązującymi normami. Drugą grupę tworzą pomiary pomontażowe. Ich celem
 jest zapewnienie, iż urządzenia zostały właściwie zamontowane oraz, że są
 właściwie przygotowane do rozruchu i dalszej pracy. Ostatnią grupą są
 pomiary okresowe. Wykonywane są cyklicznie, a ich zadaniem jest bieżące
 kontrolowanie czy stan instalacji elektrycznej nie odbiega od normy.

 Poprawne zaprojektowanie oraz wykonanie instalacji elektrycznej i
 późniejsze okresowe pomiary dają gwarancję"gwarantują, iż ich użytkownicy
 nie znajdą się w niebezpieczeństwie spowodowanym użytkowaniem instalacji
 elektrycznej jak również, że wszelkie urządzenia będą funkcjonmowały
 poprawnie bez szkody dla siebie oraz otoczenia.
 [http://www.elektromartinex.pl/?pomiary-elektryczne,18 elektromartinex
 pomiary elektryczne wrocław]
\
\
\

--
Ticket URL: <http://trac-plugins.gajim.org/ticket/102>
Gajim Plugins <http://trac-plugins.gajim.org/>
Gajim Plugins


More information about the Trac_gajim-plugins mailing list