[Trac_gajim-plugins] [Gajim Plugins] #23: Hlr - How to Prepare for First Aid & CPR Training

Gajim Plugins trac at gajim.org
Mon Dec 26 10:52:58 CET 2011


#23: Hlr - How to Prepare for First Aid & CPR Training
-------------------+---------------------------------
Reporter: Hlr20  |    Owner: asterix
  Type: defect |   Status: new
Priority: major  |  Component: BannerTweaksPlugin
Keywords:     | Blocked By:
Blocking:     |
-------------------+---------------------------------
 [[Image(http://hhpblog.s3.amazonaws.com/blog/wordpress/wp-
 content/uploads/2011/03/CPR-compressions1-300x300.jpg)]]

 In terms of saving life to people who is drawn from the pool or beach, we
 need to make it sure that we have all the abilities and skill to comfort
 the person who have been drawn. One of the most common thing that you are
 going to cater the person is you need to check the pulse and its pulse. In
 that case you can give the person a '''CPR''' or a
 '''[http://www.hlrutbildning.org hlr]'''. That is the common thing that
 you are going to do.

 How to prepare for first aid and '''CPR''' or '''hlr''' training? Here are
 the possible things that you can do about the said preparing all the few
 things about 1st aid and the said CPR. You need to confirm the training
 details and then also you need to make it sure that you are going to read
 over the first aid and '''CPR''' guidelines. Then also you need to
 remember that you need to learn the said background information and
 approach the training.


 == Hlr-att förbereda för första hjälpen & "Utbildning ==


 [[Image(http://images02.olx.com/ui/2/22/19/27801319_1.jpg)]]

 När det gäller att rädda liv för människor som är dragna från poolen eller
 Beach, vi måste göra det säkra på att vi har alla de färdigheter och
 kompetens att trösta den person som har gjorts. En av de vanligaste sak
 att ni kommer att tillgodose den person är du behöver för att kontrollera
 de pulse och dess puls. I det fallet kan du ge personen en "eller en
 '''[http://www.hlrutbildning.org hlr]'''. Det är den gemensamma sak att ni
 kommer att göra.

 Att förbereda för första hjälpen och "eller hlr utbildning? Här är det
 möjligt saker som du kan göra om de nämnda förbereda alla de få saker om
 första hjälpen och sade ". Du behöver för att bekräfta den utbildning
 detaljer och då även ni måste göra det säker på att ni kommer att lyda
 under de första hjälpen och" riktlinjer. Då också måste man komma ihåg att
 ni måste lära oss sade bakgrundsinformation och närma sig utbildning.

-- 
Ticket URL: <http://trac-plugins.gajim.org/ticket/23>
Gajim Plugins <http://gajim.org/>
Gajim Plugins


More information about the Trac_gajim-plugins mailing list